Auto Pokorný ROJC CUP 2022

Výsledky závodu

Trasa A: 16 km / 446 m
Trasa B: 32 km / 892 m
Auto Pokorný ROJC CUP

Propozice závodu

Základní informace

Datum: sobota 27. 8. 2022
Místo: Rozdrojovice, Na Dědině
Start závodu elektrokol: 10:45 hodin
Start všech ostatních kategorií: 11:00 hodin
Cíl: sportovní areál „Na bahně“
Trasa A: 16 km / 446 m převýšení
- na trati 1× občerstvovací stanice
Trasa B: 32 km / 892 m převýšení
- na trati 2× občerstvovací stanice
- limit pro dojetí tratě: 3 hodiny

Prezentace:
od 8:00 do 10:30 h, sportovní areál Na bahně

Startovné

Trasa A: 350 Kč do 20. 8. / 450 Kč na místě
Trasa B: 450 Kč do 20. 8. / 550 Kč na místě

Startovné zahrnuje:
- startovní číslo
- občerstvení na trati a v cíli
- elektronické měření času
- zdravotnická služba
- bezplatné parkování

Kategorie

Trasa A:
Žáci 13–15 let (2008–2006)
Žákyně 13–15 let (2008–2006)
Junioři 16–18 let (2005–2003), nutný souhlas zákonného zástupce
Juniorky 16–18 let (2005–2003), nutný souhlas zákonného zástupce
M I 19–39 let (2002–1982)
M II 40–59 let (1981–1962)
M V nad 60 let (1961 a starší)
Muži elektrokola
Ž I 19–35 let (2002–1986)
Ž II nad 36 let (1985 a starší)
Ženy elektrokola

Trasa B:
Junioři do 18 let (2004 a mladší), nutný souhlas zákonného zástupce
Juniorky do 18 let (2004 a mladší), nutný souhlas zákonného zástupce
M I 19–39 let (2003–1983)
M II 40–59 let (1982–1963)
M III nad 60 let (1962 a starší)
Muži elektrokola
Ž I 19–39 let (2003–1983)
Ž II nad 40 let (1982 a starší)
Ženy elektrokola

Registrace

Datum: středa 24. 8. 2022
Technické zázemí: sportovní areál „Na bahně“
Ceny: věcné ceny pro vítěze všech kategorií
Vyhlášení výsledků: 15:00 h

Prosím respektujte pokyny pořadatelů!

Pravidla

Důležité:
Účastníci mladší 18 let mohou startovat pouze s písemným souhlasem svého zákonného zástupce. Pro tento souhlas je rozhodující přesné datum narození. Pro zařazení do kategorie je rozhodující rok narození. Závodu na 32 kilometrů se nemohou účastnit závodníci mladší 15 let.

Elektrokola:
Technická kontrola elektrokola proběhne krátce před startem závodu, zda není opatřeno čipem a pomoc motoru je vypnuta nad rychlostí 25 km/hod.

Podmínky účasti:
- ochranná přilba je povinná
- závod se jede za plného silničního provozu
- každý se účastní na vlastní nebezpečí

Podáním on-line přihlášky, případně svým podpisem na tištěné přihlášce každý závodník potvrzuje toto prohlášení:
„Propozice beru na vědomí a závodu se účastním na vlastní nebezpečí. Seznámil(a) jsem se s bezpečnostními předpisy, které se zavazuji dodržovat. Prohlašuji, že jsem si vědom(a) toho, že nesu veškerou odpovědnost za škodu způsobenou na zdraví nebo věcech, která vznikne mně, pořadateli nebo třetím osobám před, během či po závodě. Budu dodržovat pravidla fair-play, budu se chovat šetrně k přírodě a veškerý odpad přivezu do cíle nebo ho zanechám v občerstvovacích stanicích a u pořadatelů na trati. Souhlasím se zasíláním informačních e-mailů (o průběhu organizace závodu a dalších doprovodných instrukcích) na kontakt, který uvádím v přihlášce. V případě, že nebudu mít zájem o zasílání informačních e-mailů, budu sám pořadatele informovat.“

Mapa závodu, výškový profil, GPS tracklog

Partneři

Kontakt

Fojtík cycling team, z.s.
Olomučany 353, 679 03 Olomučany
fojtik.ondra@gmail.com
Tel.: +420 777 113 223